Leasing jako finansowanie maszyn i urządzeń

Kto może skorzystać z finansowania leasingowego

Jeśli mówimy o finansowaniu inwestycji takich jak maszyny i urządzenia to rozwiązanie to przeznaczone jest dla osób prowadzących własne działalności gospodarcze funkcjonujące w najróżniejszych odłamach biznesu. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z umowy na leasing maszyn i urządzeń, niezależnie czy jest to osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czy też dużą firmę, a nawet korporację. Koniecznie trzeba powiedzieć również o tym, jak wielką popularność leasing maszyn i urządzeń zyskał w ostatnich latach. W roku 2016 pod względem przychodów dla firm leasingowych niemalże zrównał się z, wydawałoby się, niedoścignionym leasingiem samochodowym.

Czym zatem jest leasing

Niewątpliwie jest to jedna z najpopularniejszych form finansowania inwestycji dla przedsiębiorców w ostatnich latach. Cały czas branża leasingowa prężnie się rozwija i notuje coroczne rekordy https://www.millennium-leasing.pl/maszyny-i-urzadzeniaportfeli leasingowych. Z pewnością na jej korzyść przemawiają bardzo prosta i szybka do przeprowadzenia ścieżka od zgłoszenia po finalizację umowy leasingowej. Wszystko zaczyna się od tego, że przedsiębiorca chce pozyskać dla swojej firmy jakieś środki trwałe. Nie chce kupować ich samodzielnie dokonując jednej, pełnej opłaty z różnych powodów. Jednym z nich może być np. obawa przed utraceniem płynności finansowej, co w skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do bankructwa. Szuka więc alternatywnych sposobów, które pozwoliłyby na pozyskanie tych środków trwałych. Zgłasza się więc do różnych firm leasingowych, które będą w stanie sfinansować dla niego tę inwestycję. Jeśli skorzysta z usług topowych firm leasingowych to bardzo szybko otrzyma odpowiedź zwrotną. Największe firmy leasingowe potrafią wystawiać wstępne decyzje leasingowe wraz z przykładowymi scenariuszami leasingowymi nawet w kilka minut od zgłoszenia. Dzięki temu już po chwili przedsiębiorca wie, czy jego firma może wziąć leasing maszyn i urządzeń. Oczywiście to nie koniec. Teraz najważniejsze, a więc dokładne przestudiowanie oferty firmy leasingowej, umowy na leasing wraz z dokumentami takimi jak – Ogólne Warunki Umowy Leasingu oraz tabel opłat leasingowych, w których zawarte są informacje o dodatkowych fakturach dla przedsiębiorców.

Dlaczego warto wybrać leasing operacyjny

Po co komu leasing

Od wielu lat to właśnie leasing obok kredytu jest najbardziej popularnym rozwiązaniem jeśli chodzi o finansowanie inwestycji. Z pewnością w przeciągu kilku lat zyska jeszcze więcej zadowolonych klientów, gdyż z każdym rokiem i tak przybywa ich olbrzymia liczba, co przekłada się na coroczne rekordy finansowe branży leasingowej. Przytoczmy zatem, czym jest leasing. Jest to sposób na sfinansowanie środków trwałych dla przedsiębiorcy przez firmę leasingową. W umowie widnieje leasingodawca, leasingobiorca oraz zbywca, od którego firma leasingowa nabywa środek lub środki trwałe. Oczywiście, w zamian za to, że firma leasingowa sfinansowała pożądany przez klienta środek trwały, ten w zamian przestrzega wszelkich zasad leasingowych oraz przede wszystkim, dokonuje okresowych, terminowych spłat rat leasingowych. Jeśli jednak w trakcie trwania umowy okaże się, że firma klienta nie jest w stanie udźwignąć takiego zobowiązania leasingowego, ma on kilka opcji na zrzucenie z siebie tego zobowiązania, jednak nie będzie to łatwe. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest cesja leasingu.

Leasing operacyjny dla każdego

Każdy przedsiębiorca może skorzystać albo z leasingu operacyjnego, albo z finansowego. W tym artykule skupimy się jednak nad tym pierwszym. Jakie niesie korzyści dla przedsiębiorcy? https://www.millennium-leasing.pl/
Po pierwsze w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się raty leasingowe oraz opłatę inicjalną, co pozwala na dość znaczące obniżenie podatku dochodowego. To jednak nie koniec. Podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej, dzięki czemu nie jest on obciążeniem dla przedsiębiorcy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie płaci się w go w całości, co przy dużych kwotach może zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Podatek VAT można odliczyć w zależności od tego czy dany leasingowany środek trwały wykorzystuje się w całości w przedsiębiorstwie czy też jest wykorzystywany do celów prywatnych (np. samochód służbowy). W leasingu operacyjnym istnieje kwota wykupu, która jest zależna od tego, ile spłaci się w trakcie trwania umowy leasingowej. W przypadku braku chęci wykupu środka trwałego można skorzystać z form leasingu tzw. niskiej raty i wysokiego wykupu.