Dlaczego warto wybrać leasing operacyjny

Po co komu leasing

Od wielu lat to właśnie leasing obok kredytu jest najbardziej popularnym rozwiązaniem jeśli chodzi o finansowanie inwestycji. Z pewnością w przeciągu kilku lat zyska jeszcze więcej zadowolonych klientów, gdyż z każdym rokiem i tak przybywa ich olbrzymia liczba, co przekłada się na coroczne rekordy finansowe branży leasingowej. Przytoczmy zatem, czym jest leasing. Jest to sposób na sfinansowanie środków trwałych dla przedsiębiorcy przez firmę leasingową. W umowie widnieje leasingodawca, leasingobiorca oraz zbywca, od którego firma leasingowa nabywa środek lub środki trwałe. Oczywiście, w zamian za to, że firma leasingowa sfinansowała pożądany przez klienta środek trwały, ten w zamian przestrzega wszelkich zasad leasingowych oraz przede wszystkim, dokonuje okresowych, terminowych spłat rat leasingowych. Jeśli jednak w trakcie trwania umowy okaże się, że firma klienta nie jest w stanie udźwignąć takiego zobowiązania leasingowego, ma on kilka opcji na zrzucenie z siebie tego zobowiązania, jednak nie będzie to łatwe. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest cesja leasingu.

Leasing operacyjny dla każdego

Każdy przedsiębiorca może skorzystać albo z leasingu operacyjnego, albo z finansowego. W tym artykule skupimy się jednak nad tym pierwszym. Jakie niesie korzyści dla przedsiębiorcy? https://www.millennium-leasing.pl/
Po pierwsze w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się raty leasingowe oraz opłatę inicjalną, co pozwala na dość znaczące obniżenie podatku dochodowego. To jednak nie koniec. Podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej, dzięki czemu nie jest on obciążeniem dla przedsiębiorcy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie płaci się w go w całości, co przy dużych kwotach może zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Podatek VAT można odliczyć w zależności od tego czy dany leasingowany środek trwały wykorzystuje się w całości w przedsiębiorstwie czy też jest wykorzystywany do celów prywatnych (np. samochód służbowy). W leasingu operacyjnym istnieje kwota wykupu, która jest zależna od tego, ile spłaci się w trakcie trwania umowy leasingowej. W przypadku braku chęci wykupu środka trwałego można skorzystać z form leasingu tzw. niskiej raty i wysokiego wykupu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 2 =